KRC FINE BONE YEMEK TAKIMI

MƏHSUL ÖZELLİKLERİ

Fine Bone ilk dəfə 18-ci əsrin sonlarında İngiltərədə hazırlanmışdır. Avropanın köklü ailələri daxil olmaq üzrə bütün dünyada insanların şəffaflığın saf görünüşü və yumşaq səthi ilə cəzb etmiş və ən keyfiyyətli çini olaraq özünə qalıcı bir yer əldə etmişdir. "Fine Bone" termini həm ingilis həm Fransızcaya "şəfaf və incə çini" mənasında keçmişdir. Bu vəziyyət Fine Bonenin Avropa da nə qədər əhəmiyyətli bir yerə sahib olduğunu göstərir.

İsitifadə qaydaları